Flygplansspel för datorn

Att flyga och kunna behärska luftrummet har varit en dröm hos människan som kan spåras tillbaka lika långt i tiden som vårt skriftspråk. Det går att nämna de grekiska legenderna och Ikaros samt Leornardo Da Vincis fantasifulla flygmaskiner som bevis på det långa strävandet att kunna vara lika fri som fåglarna. Med detta i åtanke […]